Jėgainės struktūra ir veikimo principas

 Veikimas remiasi uždaru cirkuliavimo principu: dviem gavybiniais gręžiniais (2G, 3G) (1135 m. gylio) geoterminis vanduo iš devono horizonto giluminiais siurbliais pakeliamas į žemės paviršių. Vanduo, pratekėjęs pro filtrus ir absorbcinius šilumos siurblius, injekciniais gręžiniais (1I, 4I) vėl grąžinamas į gelmes. Gelmių spūdžio pasipriešinimui įveikti naudojami aukšto slėgio (40 bar) siurbliai. Geoterminiame vandenyje yra daug ištirpusių druskų, todėl į jį dar prieš filtrus purškiamas inhibitorius, kad vamzdynuose ir įrengimuose nesusidarytų gipso kristalų. Geoterminio vandens žemo potencialo šiluma (38 °C) absorbciniuose šilumos siurbliuose transformuojama į aukštesnio potencialo šilumą (70 °C). Absorbciniai šilumos siurbliai veikia pagal antrąjį termodinamikos dėsnį: norint perduoti šilumą iš žemesnio temperatūrinio potencialo į aukštesnį, reikia atlikti tam tikrą darbą. Šį darbą absorbcinio siurblio generatoriuje atlieka aukštų parametrų karštas vanduo (T=145 °C, P= 10 bar), tiekiamas iš vandens šildymo katilų. Ši šiluma kartu su šiluma, išgauta iš geoterminio vandens šilumos siurblio kondensatoriuje, perduodama šilumos tinklų termofikaciniam vandeniui, kuris tiekiamas į Klaipėdos miesto šilumos tinklus. Projektinis gamybinis pajėgumas buvo 41 MW. Bendras dabartinės geoterminės jėgainės pajėgumas - 35 MW, tai yra: 13,6 MW šilumos iš geoterminio vandens ir 21,4 MW iš vandens šildymo katilų karšto vandens (absorbcinių šilumos siurblių varomoji energija).