ES projektai

 UAB "Geoterma" šiuo metu dalyvauja trejuose Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose.

Projektas ALLIANCE

               Šiame projekte dalyvauja  verslo, mokslinių tyrimų, inovacijų agentūrų, verslo parkų atstovai. Viso projekte dalyvauja 20 partnerių, atstovaujančių 9 skirtingas šalis: po 4 dalyvius iš Vokietijos ir Lenkijos, 3 iš Lietuvos (tame tarpe ir UAB "Geoterma"), po 2 įstaigas iš Latvijos, Danijos ir Švedijos, po 1 iš Estijos, Jungtinės Karalystės, Suomijos.

                  Projekto tikslas: Jūrų biologija pagrįsta naujų produktų plėtra, pateikiant bent 5 sėkmingus atvejus. Įtraukiant visus dalyvius, panaudojant jų įgytą patirtį bei konkrečius sėkmės atvejus, siekiama išgryninti naujas perspektyvias verslo/veiklos kryptis jūrų biologijos kontekste.

      Projektas DESTRESS 

         Šiame projekte dalyvauja 16 skirtingų mokslo, technologijų institucijų, geotermijos atstovų iš 7 skirtingų valstybių: 4 dalyviai iš Nyderlandų, po 3 iš Vokietijos ir Pietų Korėjos, po 2 iš Prancūzijos, Šveicarijos, vienas iš Didžiosios Britanijos ir UAB „Geoterma“ iš Lietuvos.

         Projekto tikslas: Siekiant ekonomiškai panaudoti požeminę šilumą, sukurti didelio efektyvumo geoterminės sistemos rezervuarus su pakankamu pralaidumu, kur optimaliais tarpais vandeningame sluoksnyje yra padaromi kryptingi įtrūkimai. Pažangūs naftos ir dujų sektoriuose naudojami stimuliacijos metodai bus pritaikyti geoterminės energijos efektyviam išgavimui intensyvinti. Pagrindinis dėmesys projekte skiriamas toms stimuliacijos priemonėms, kurių poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis, taip vadinamam „švelniam stimuliavimui“ („soft stimulation“), bei šių priemonių taikymas intensyvinant skirtingų geologinių struktūrų (granito, smiltainio ir kitų uolienos tipų) rezervuarus.

 
    Projektas SURE

             Šiame projekte dalyvauja 7 mokslo bei mokslinių tyrimų institucijos ir 2 verslo subjektai (tame tarpe ir UAB „Geoterma“) iš 5 skirtingų Europos šalių – Vokietijos, Nyderlandų, Islandijos, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos. Iš Lietuvos, be mūsų Bendrovės, šiame projekte dalyvauja dar viena institucija iš Lietuvos - „Gamtos tyrimų centras“.

            Projekto tikslas: Inovatyvių technologinių sprendimų taikymas produktyvumui didinti, kad užtikrinti stabilų ir ilgalaikį geoterminių resursų panaudojimą. (Novel Productivity Enhancement Concept for a Sustainable Utilization of a Geothermal Resource.) 2014 m. pabaigoje UAB „Geoterma“ vykdė eksperimentinius 1I gręžinio intensyvinimo darbus: gręžinyje vandens čiurkšlėmis labai aukštu slėgiu buvo išgręžta 12 horizontaliųjų atšakų, siekiant padidinti gręžinio injektyvumą. Būtent šio metodo („radial jet drilling“) panaudojimas geoterminių gręžinių, produktyvumo didinimui tapo lemiamu veiksniu, kad UAB „Geoterma“ buvo pakviesta dalyvauti šiame projekte kaip partneris.
        Šio projekto rėmuose „radial jet drilling“ technologijos pritaikymo galimybės giliuosiuose geoterminiuose rezervuaruose bus moksliškai ištirtos įvairiose geologinėse struktūrose tiek mikro, tiek vidutiniame ir visaapimančiame tyrimų lygiuose. Inovatyvus technologinio proceso modeliavimas leis giliau suprasti uolienos ardymo procesą įrankio (purkštuko) artimiausioje zonoje. Šio modeliavimo rezultatai praktiškai bus patvirtinti stebint procesą karjere ir dviejuose skirtinguose gręžiniuose.