GEOTERMA

      1989 m. pirmieji geoterminiai gręžiniai Lietuvoje išgręžti Vydmantuose, jų gylis daugiau kaip du kilometrai. Gręžiniai išbandyti 1993-1994 metais, pasiekta geoterminio vandens temperatūra 74 °C. Vydmantų daržininkystės ūkis, kuriam tada priklausė gręžiniai, planavo pastatyti geoterminę jėgainę ir tiekti šilumą šiltnamiams ir Vydmantų gyvenvietei, tačiau, bankrutavus daržininkystės ūkiui neliko šilumos vartotojo ir jėgainė nepastatyta.   

      1991 m. siekiant plėtoti ir gilinti gamybinius geoterminius tyrimus, Žemės gelmių šilumos išteklių tyrimą, tobulinti jos išgavimo technologijas bei visapusiškai ir kompleksiškai panaudoti žmogaus ūkinėje veikloje, buvo sukurta valstybinė įmonė "Geoterma". 1992 m. įmonė reorganizuota į Lietuvos valstybinės energetikos sistemos filialą - įmonę "Geoterma ".

      Danijos Karalystei finansuojant ir bendradarbiaujant su specialistais iš "Petroleum Geology Investigators" (vadovas Lars Tallbaca) buvo parengtas Baltijos geoterminės energijos panaudojimo projektas, kuriame įvertintos geoterminės energijos naudojimo galimybės Lietuvoje, t. y. žemos temperatūros (25-80 °C) labai mineralizuoto požeminio vandens panaudojimas šildyti pastatus ir ruošti karštą vandenį. Vadovaujantis šiais tyrimais, kaip optimalus pavyzdinės geoterminės jėgainės statybos variantas buvo pasirinkta Klaipėda.
 
      Uždarąją akcinę bendrovę "GEOTERMA" įsteigė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr.1609 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "GEOTERMA" steigimo ir Klaipėdos pavyzdinės geoterminės jėgainės statybos". Minėtu nutarimu UAB "GEOTERMA" buvo pavesta statyti Klaipėdos pavyzdinę geoterminę jėgainę ir tiekti šilumą Klaipėdos miesto šilumos tinklams.
 
       1996 m. kovo 1 d. bendrovė įregistruota Vilniaus m. įmonių rejestre, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius. Pastačius Klaipėdos pavyzdinę geterminę jėgainę, bendrovė pakeitė savo buveinę, persikėlė iš ViIniaus į Klaipėdą. 2002 m. gegužės 22 d. bendrovė perregistruota Klaipėdos m. savivaldybėje. Rejestro Nr. AB-96. Bendrovės adresas Lypkių g. 17, Klaipėda.